Home.Blokhuizen.Wie zijn wij.Werkwijze.Galerij.mantelzorg.Stacaravans.Paint Eco.Contact.
   Green Approach
Home.
Blokhuizen.
Wie zijn wij.
Werkwijze.
Galerij.
mantelzorg.
Stacaravans.
Paint Eco.
Contact.

Volg ons op facebook

Mantelzorg

Aanbouw, vrijstaande woning of omgebouwde schuur

Volgens het nieuwe Besluit Omgevingsrecht maakt het niet uit of het bestaande woonhuis wordt voorzien van een aanbouw of dat er in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning wordt geplaatst. Het verbouwen van een bestaande vrijstaande schuur behoort ook tot de mogelijkheden. In alle gevallen mag het bouwwerk maximaal 3 meter hoog zijn, met een nokhoogte van maximaal 5 meter. De woning mag een zolder hebben, maar er mag alleen op de begane grond gewoond worden. Daar moeten de keuken, woonkamer, slaapkamer en badkamer zich ook bevinden. Hoe groot het oppervlak van de mantelzorgruimte mag worden, hangt af van de grootte van het perceel en de eventuele aanwezigheid van andere bouwwerken. De afstand van de mantelzorgwoning tot de openbare ruimte moet ten minste 1 meter zijn.

Ouders in huis of bij de ouders intrekken Volgens de nieuwe regelgeving maakt het niet uit wie in de mantelzorgwoning gaat wonen; de mantelzorger of de ontvanger van de zorg. Zo kunnen kinderen hun ouder ‘in huis’ nemen, maar ouders kunnen ook hun kind laten intrekken om zorg te verlenen. De mantelzorger hoeft overigens niet per se familie te zijn van de mantelzorgontvanger. Er moet wel sprake zijn van een ‘sociale relatie met zorg die uitstijgt boven wat huisgenoten gebruikelijk voor elkaar doen’. En de afstand tussen mantelzorger en mantelzorgontvanger moet een aanbouw of huisje in de tuin noodzakelijk maken. Wie een buurvrouw mantelzorg gaat verlenen, kan dus geen aanspraak maken op de versoepeling.   Verdere regels

De mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden (sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn). Het bouwwerk kan daarna als opslag, hobbyschuur of kantoor gebruikt worden. De nieuwe regels staan boven de bestemmingsplannen van gemeenten, waardoor landelijke eenduidigheid ontstaat.

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg deed medio 2016 onderzoek naar mantelzorgwoningen. Wat zijn de ervaringen met dit woonconcept? Selma de Schipper bekeek in het onderzoek de mantelzorgwoning vanuit verschillende perspectieven: dat van de aanbieder (de leverancier) van mantelzorgwoningen, dat van de eigenaar en dat van de gebruiker (de mantelzorger en mantelzorgontvanger).  Bel gerust voor meer informatie naar onze specialist  0031 623673962 wat de mogelijkheden zijn.

 

Woonoplossing bij mantelzorg

Veel mensen in Nederland zijn mantelzorger van een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende in hun omgeving. Ruim 600.000 mensen zorgen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor een familielid, vriend of kennis (bron: Mezzo). Hoewel veel mantelzorgers voldoening halen uit hun taak, is intensieve mantelzorg zowel fysiek als emotioneel vaak zwaar. Een beperkende factor bij het verrichten van mantelzorg kan de woning van de zorgvrager zijn. De slaapkamer en de badkamer bevinden zich bijvoorbeeld op de verdieping van een eengezinswoning en deze zijn door bewoner die zorg nodig heeft niet (meer) te bereiken. Maar ook de reisafstand tussen het huis van de mantelzorger en –ontvanger kan een flinke drempel zijn. Rond 2009 is er een nieuw woonconcept geïntroduceerd, dat voor deze beperkingen een oplossing kan bieden: de mantelzorgwoning. Een woonoplossing, waarbij de mantelzorger en de persoon die zorg nodig heeft (vaak een familielid) bij elkaar wonen. Het Kenniscentrum is benieuwd in hoeverre het concept inmiddels navolging heeft gekregen en heeft een onderzoek uitgevoerd.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een vraag die bij het onderzoek onvermijdelijk naar voren komt is: wat is nu eigenlijk een mantelzorgwoning? Want sinds de introductie zijn er tal van namen voor het concept geïntroduceerd: zorgkamer, zorgserre, aanklikwoning, wmo-unit, etc.

Onze zoektocht maakt duidelijk dat er diverse woonsituaties het stempel mantelzorgwoning mee krijgen. Kreeft (2015) onderscheid vijf verschillende vormen:

1. Een bestaand gedeelte van de woning of een bijgebouw ervan wordt geschikt gemaakt voor bewoning. Dit kan bijvoorbeeld een garage of tuinhuis zijn.

2. Er wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgsituatie) een zorgunit aan de woning geplaatst waar de zorgbehoevende of de zorgverlener verblijft. Het gaat hierbij om een slaap- en of badkamer.

3. Er wordt tijdelijk (voor de duur van de mantelzorgsituatie) een zelfstandige woning op het erf geplaatst met een aparte ingang, woon/slaapkamer, sanitair en keuken.

4. Het huis wordt voorzien van een permanente aanbouw die onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw waarin de zorgbehoevende of mantelzorger woont.

5. Bij het huis wordt een permanent bijgebouw gerealiseerd dat geen onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw. Dit wordt de woning van de zorgbehoevende of mantelzorger.

Wij zoomden in op de tweede en derde variant: de tijdelijke oplossing voor mantelzorgers en zorgbehoevenden die de zorg dicht bij huis willen regelen. Het Kenniscentrum heeft contact gelegd met aanbieders van tijdelijke mantelzorgwoningen, maar ook met woningcorporaties en een gebruiker van een mantelzorgwoning.